سی شارپ 8

جمعه ۱۱ تیر ۱۴۰۰

176

5

سی شارپ 8

.NET Conf ، مایکروسافت Mads Torgersen در مورد ویژگی های اخیر اضافه شده به زبان C # نسخه های 7.1 ، 7.2 و 7.3 از جمله نوشتن کد روشن ، ساده تر ، سریع تر و کمتر صحبت کرد.

 

زبان C # از زمان عرضه آلفا در دسامبر 1999 تاکنون مسیری طولانی را طی کرده است.

 

در این ویدئو ، Mads همچنین در مورد موارد بعدی صحبت می کند و ویژگی های آینده در C # 8 که نسخه بعدی زبان است برنامه ریزی شده است. برخی از ویژگی هایی که در C # 8 انتظار می رود ، شامل انواع مرجع قابل انعطاف ، الگوهای بازگشتی ، جریان های ناهمگام و همه چیز را گسترش می دهد.